CIRKULÄRT OCH KLIMATVÄNLIGT

 

Vi arbetar för att göra våra produkter cirkulära och mer klimatvänliga. Vi strävar efter att omvandla avfall till nya resurser. Och vi är övertygade om att en cirkulär affärsmodell är vägen framåt.  

En cirkulär affärsmodell använder och återanvänder resurser samt minimerar avfall. Istället för att ta nya resurser, producera, använda och sedan kasta efter användning förblir produkter och material i detta fall i användning så länge som möjligt innan de omvandlas till nya produkter. Det resulterar i en minskning av avfall och skadliga effekter på miljön.

Återbruk, “upcycling” och återanvändning för att minska vårt klimatavtryck.

Att återvinna material och sedan “upcycla” det är två sätt till att bidra till en mer hållbar framtid. Det är meningslöst att så mycket material kastas och hamnar i soporna. Vi ska vara nyfikna och kreativa, samt arbeta noggrant med återvinning och återbruk av material och produkter som normalt sett slängs. 

Att sedan återanvända samma produkt om och om igen ger ytterligare en dimension som är helt rätt ur miljösynpunkt då vi minskar antalet produkter som faktiskt slängs. Men också ur ett rent ekonomiskt perspektiv för dig som kund, som gör en engångsinvestering av tex en stekpanna eller plåt och därefter endast betalar för utbyte av produkten då den är sliten – gång efter gång.

Stekpanna och plåtar tillverkas av återvunna aluminiumburkar och aluminumskrot som därmed nått slutet av sin livscykel. Vi använder materialet på nytt och skapar ytterligare värde genom att tillverka en helt ny produkt, dvs “upcycling”.

När beläggningen på stekpannan eller plåtarna blivit sliten returneras de till oss. I vår unika process behandlar vi produkterna och återställer dem till nyskick. Det betyder att du slipper köpa en ny produkt i onödan samtidigt som vi tillsammans gör en viktig insats för miljön. Med detta smarta system kan du vara med och bidra till en hållbar värld idag och för framtiden, utan att göra avkall på design, kvalité eller funktion. Vi minskar antalet produkter som faktiskt slängs. 

Cirkulär ekonomi

En omställning till cirkulär ekonomi kräver att hela samhället utvecklas med målet att bevara resurser inom det ekonomiska systemet med så högt värde som möjligt, så länge som möjligt. I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter och material så länge som möjligt. Avfall och resursanvändning minimeras, och resurser behålls inom ekonomin när en produkt har nått slutet av sin livscykel, för att användas på nytt och skapa ytterligare värde. För att säkerställa en hållbar tillväxt för EU måste vi använda våra resurser på ett smartare, mer hållbart sätt. Det är uppenbart att den linjära modell för ekonomisk tillväxt som vi hittills har förlitat oss på inte längre är anpassad efter behoven i dagens moderna samhällen i en globaliserad värld. Vi kan inte bygga vår framtid på slit-och-slängmodellen. Många naturtillgångar är ändliga och vi måste hitta ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt att använda dem. Information ur Europeiska kommissionens Paket om cirkulär ekonomi

Material

Aluminium används för tillverkning av Kitchenware by Tareq Taylor Pan 28 (stekpanna) och samtliga trays (plåtar). Aluminium är ett fantastiskt material. Det har många användningsområden och går att återvinna om och om igen – med minimal miljöpåverkan. Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet och ett mångsidigt material som lämpar sig väl för återvinning ett oändligt antal gånger med bibehållen hög kvalitet. Att återvinna aluminium minskar den totala miljöbelastningen och kräver endast omkring 5 procent av den energi som behövs för att tillverka ny aluminium från den jungfruliga råvaran bauxit.

Några egenskaper som gör aluminium till ett material med ett brett användningsområde:

  • Låg vikt
  • Lätt att forma
  • Värmeledande
  • Ogiftigt material
 

Rostfritt stål används för tillverkning av Kitchenware by Tareq Taylor handtag till stekpanna och knivar. Stålet är en metallblandning som bildats av olika legeringsämnen och har otaliga fördelar. Det är slitstarkt och håller från generation till generation. Materialet är 100 % återvinningsbart, resistent mot bakterier och ger inte ifrån sig eller tar upp smaker. Detta gör materialet perfekt för tillverkning av köksredskap.