ABOUT THE BRAND

Vi arbetar för att göra våra produkter cirkulära och mer klimatvänliga. Vi strävar efter att omvandla avfall till nya resurser. Och vi är övertygade om att en cirkulär affärsmodell är vägen framåt.  

En vision om högkvalitativa köksredskap tillsammans med ett tydligt engagemang för hållbarhetsfrågor och återbruk blev starten på Kitchenware by Tareq Taylor som till hösten 2020 presenterar en stekpanna som ingår i ett cirkulärt retursystem. Vi använder oss av återbruk, ”upcycling” och återanvändning för att minska vårt klimatavtryck. Det är meningslöst att så mycket material kastas och hamnar i soporna.

Vi ska vara nyfikna och kreativa, samt arbeta noggrant med återvinning och återbruk av material och produkter som normalt sett slängs.